Folia Orientalia

FOLIA ORIENTALIA vol. XXIX, 1992/1993

Special issue:
Studies in Memory of Andrzej Czapkiewicz [Pars secunda. Varia Orientalia:]

Reviews (by A. Bartczak, B. Dąbrowski, B. W. W. Dombrowski, M. Kowalska, B. Mękarska, H. Nowakowska, E. Siemieniec-Gołaś, M. Stachowski, S. Stachowski, D. Stanulewicz, J. Śliwa), 295-327.